Privacy


Wij, BMC N.V. van publiek recht (Koningsstraat 76, 1000 Brussels), begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. We verzamelen geen persoonsgegevens rechtstreeks van de MoBIB kaarthouders. We ontvangen en wisselen persoonsgegevens uit van de Belgische openbare vervoersmaatschappijen, met hun partners die dezelfde kaarten gebruiken en tussen deze maatschappijen onderling.

Deze gegevens bevatten persoonlijke informatie in verband met:

  • de MoBIB kaart (MoBIB-nummer, serienummer, vervaldatum, actief of gedeactiveerd)
  • en de hiermee verbonden vervoersbewijzen (productnummer, eerste en laatste validatie, vertrek- en eindhalte, klasse, geldigheidsperiode)

Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden door BMC, de Belgische openbare vervoersmaatschappijen en hun partners om het interoperabele gebruik van de MoBIB kaarten en de verbonden vervoersbewijzen te verwezenlijken.

We zullen uw gegevens niet bezorgen aan derde partijen om hun eigen producten en diensten te promoveren.

We gebruiken uw gegevens om ondersteuning te bieden aan de diensten verkoop en naverkoop die worden geleverd door de Belgische openbare vervoers-maatschappijen door uitwisseling van kaartgegevens en vervoersbewijsgegevens. Deze uitwisseling is nodig voor de levering van volgende klantendiensten:

  • vervanging van een MoBIB kaart, inclusief de vervoersbewijzen van andere vervoersmaatschappijen en zodoende een “one-stop after-sales” te realiseren,
  • het laden van een vervoersbewijs dat online werd aangekocht, via het materiaal van een andere vervoersmaatschappij, om er voor te zorgen dat het vervoersbewijs zo snel mogelijk gebruiksklaar is voor de kaarthouder.

We verzamelen ook gegevens in verband met het gebruik van rit gebaseerde vervoersbewijzen (v.b. Jump in Brussel) voor verrekening tussen de vervoersmaatschappijen.

In al deze gevallen verzamelen we de minimale hoeveelheid van gegevens om te voldoen aan onze plichten. De gegevens kunnen gedeeld worden met andere natuurlijke of rechtspersonen als onderaannemers voor BMC. In dat geval, hebben ze enkel toegang tot de data noodzakelijk voor het uitvoeren van hun taak. U hebt het recht om uw gegevens op te vragen, aan te laten passen en eventueel te laten verwijderen. Aangezien we geen gegevens rechtstreeks verzamelen van de MoBIB kaarthouders maar deze ontvangen via de Belgische openbare vervoersmaatschappijen, vragen we om uw vraag te zenden naar de vervoersmaatschappij(en) in kwestie en we zullen de gevraagde acties op hun vraag uitvoeren.

We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Contact


Email : dpo@mobib.be

Adres :

Koningsstraat, 76

1000 Brussel

België